onsdag den 13. marts 2013

Sjældne måger besøger Sælariet

I vinteren 2012/13 har sælariet jævnligt haft besøg af måger, der prøver at tage føde fra sælerne. Mellem de mere almindelige arter har man også kunnet finde sjældnere arter som Kaspisk måge og Gråmåge. De sjældne måger har lokket fuglefotografer fra nær og fjern til Hirtshals, hvor fotograferne har kunnet indstille klokken efter mågerne. Mågerne dukker op, når sælfodringen bliver annonceret over højttaleren i sælgården. Kaspisk måge en sjælden måge, som gæster Danmark fra ynglepladserne i Østeuropa, mens Gråmåge besøger Danmark fra ynglepladserne i Nordnorge, Rusland og Island.

tirsdag den 8. maj 2012

Vandreudstilling på Abildgårdskolen

Vandreudstillingen er nu nået til Abildgårdskolen i Frederikshavn. 4.b og 4.c, der deltog i projektet i efteråret er fotograferet ved plancherne.

torsdag den 8. marts 2012

Gråmåge søger føde på Oceanariet

I går var der fint besøg ved sælfodringen. En af de unge gråmåger, der har holdt til i Hirtshals Havn de sidste uger, fløj med nogle af de andre store måger til sælariet, hvor de forsøgte at stjæle føde fra sælerne. I dag var der håndfodring af den unge gråsæl, så der faldt ikke noget af til mågerne.
På trods af dogmefotoets ringe kvalitet kan man se gråmågens lange næb med lyserød basis og sort spids.

mandag den 27. februar 2012

Mågekursus med perfekt timing

I weekenden 24.-26. februar blev der afholdt mågekursus i Hirtshals. I samarbejde med FOF-Vendsyssel afholdtes kursus i artsbestemmelse af måger, hvor Klaus Malling Olsen var kyndig instruktør. Kurset havde base på Motel Nordsøen, hvor Klaus i de mørke timer gennemgik feltkendetegn. Hele lørdagen og søndag morgen og formiddag blev brugt på at studere måger i felten - primært i Hirtshals, men også med en afstikker til Strandby. Da jeg tog kontakt til Klaus i november måned, kunne ingen af os vide at der denne vinter vil komme influx af hvidvingede måger fra Atlanten i et omfang, som ikke er set før - og ifølge Klaus nok ikke vil blive set sidenhen. Ikke alene var der mange hvide måger, men de kunne jævnligt ses på selv korte afstande i den centrale del af havnen, hvor kursisterne holdt til.

torsdag den 2. februar 2012

Mågeudstilling på vandring

Som en anden svartbag, der flyver fra den ene havn til den anden, tager Oceanariets mågeudstilling på vandring til Sæby Skole, hvor skolens øvrige elever kan lære noget om måger - og se hvad 3. klasse har lavet.

søndag den 15. januar 2012

Arktiske måger gæster Hirtshals

I disse uger er der besøg af måger fra de nordlige egne. Hele 4 gråmåger og 9 hvidvingede måger er set omkring havnen i Hirtshals (opdateret 2/2). Det falder sammen med at der er rigtigt mange af disse måger på Færøerne - og det hænger måske igen sammen med de mange storme, der har hærget i december og starten af januar.


Gråmågen lever i arktiske egne rundt om polen: langs Grønlands og Islands kyster, på Svalbard, langs Ruslands og Sibiriens Ishavskyst og Alaskas og Canadas nordlige kyster. Fuglen på billedet er en ungfugl "født" i 2011.


Hvidvinget måge yngler i kolonier på øer og klippekyster i Syd- og Vestgrønland og på Baffin Island i det nordøstlige Canada. For nylig er den også fundet ynglende i Rusland på Novaja Zemlja i Ishavet. Uden for ynglesæsonen opholder arten sig som regel langt til havs i det nordlige Atlanterhav, men den kan også optræde på land, f.eks. i fiskerihavne på jagt efter føde. I Europa optræder den om vinteren på Island, Færøerne, i Irland, Skotland og Skandinavien. Fuglen på billedet er "født" i 2010 - og nogle eksperter mener at fuglen stammer fra bestanden i Canada.

onsdag den 4. januar 2012

Nytårshilsen fra Hirtshals

Vi starter året med endnu en storm fra vest - sådan er det jo, når vi har milde vintre.... En del rider havde søgt læ i havnen, men ellers var der ikke mange måger at se - dog 2 nye svartbage fra Hirsholmene.


Godt nytår

Anders Østerby
Skoletjenesten
Nordsøen Oceanarium