mandag den 11. april 2011

Velkommen til!

I disse år ringmærkes mange svartbage både i Sydnorge og Danmark. Derfor er der ekstra gode chancer for at   støde på disse i fiskerihavne som Hirtshals, Skagen og Strandby - og strandene i nærheden.


Denne olierede Svartbag, der er mærket ved Mandal i juni 2008, dukkede op i Hanstholm i september 2010, og i marts 2011 er den set flere gange i Hirtshals Havn - billedet er taget 19. marts 2011. Klik på billedet, så billedet forstørres og ringen kan aflæses - aflæsning af flyvende fugle er en udfordring....   Foto: Anders Østerby.
Ideen med undervisningsforløbet er at de tilmeldte klasser gennem observationer af måger på lokaliteter i nærheden af deres skole får kendskab til mågerne og deres levevis. Der vil især blive observeret efter farveringmærkede måger, idet eleverne kan hente en masse oplysninger om disse mågers gøren og laden. Dette foregår bl.a. en norsk hjemmeside, der indeholder en database over farvemærkede måger fra Norge og Danmark. Her kan man bl.a. følge svartbagen "JJK8", der blev mærket i Sydnorge i 1999 og aflæst så sent som februar 2011 i Skagen!
http://www.ringmerking.no/cr/

På DOF's hjemmeside kan man læse om Svartbagene og ringmærkningsprojektet.

http://www.dof.dk/index.php?id=nyheder&s=nyheder&m=visning&nyhed_id=870

Ingen kommentarer:

Send en kommentar