søndag den 15. januar 2012

Arktiske måger gæster Hirtshals

I disse uger er der besøg af måger fra de nordlige egne. Hele 4 gråmåger og 9 hvidvingede måger er set omkring havnen i Hirtshals (opdateret 2/2). Det falder sammen med at der er rigtigt mange af disse måger på Færøerne - og det hænger måske igen sammen med de mange storme, der har hærget i december og starten af januar.


Gråmågen lever i arktiske egne rundt om polen: langs Grønlands og Islands kyster, på Svalbard, langs Ruslands og Sibiriens Ishavskyst og Alaskas og Canadas nordlige kyster. Fuglen på billedet er en ungfugl "født" i 2011.


Hvidvinget måge yngler i kolonier på øer og klippekyster i Syd- og Vestgrønland og på Baffin Island i det nordøstlige Canada. For nylig er den også fundet ynglende i Rusland på Novaja Zemlja i Ishavet. Uden for ynglesæsonen opholder arten sig som regel langt til havs i det nordlige Atlanterhav, men den kan også optræde på land, f.eks. i fiskerihavne på jagt efter føde. I Europa optræder den om vinteren på Island, Færøerne, i Irland, Skotland og Skandinavien. Fuglen på billedet er "født" i 2010 - og nogle eksperter mener at fuglen stammer fra bestanden i Canada.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar