onsdag den 13. marts 2013

Sjældne måger besøger Sælariet

I vinteren 2012/13 har sælariet jævnligt haft besøg af måger, der prøver at tage føde fra sælerne. Mellem de mere almindelige arter har man også kunnet finde sjældnere arter som Kaspisk måge og Gråmåge. De sjældne måger har lokket fuglefotografer fra nær og fjern til Hirtshals, hvor fotograferne har kunnet indstille klokken efter mågerne. Mågerne dukker op, når sælfodringen bliver annonceret over højttaleren i sælgården. Kaspisk måge en sjælden måge, som gæster Danmark fra ynglepladserne i Østeuropa, mens Gråmåge besøger Danmark fra ynglepladserne i Nordnorge, Rusland og Island.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar